נתוני ייצור וראשי בקר

מספר נחלבות
מבכירות נחלבות
מספר יבשות
פרות בהפסקת הזרעה
פרות בפיטום
עגלות תחלופה
עגלות הרות
עגלות בפיטום